torsdag 18. februar 2021

Generalforsamling 2021 og innleveringsfrist

 

Varsel om ordinær generalforsamling 2021 og innleveringsfrist for saker

 

 Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2021

Borettslaget vil avholde generalforsamling i mai eller juni. Egen innkalling med saksliste kommer senere. Den nåværende smittesituasjonen gjør at et fysisk møte ikke er mulig. Stortinget har til behandling et lovforslag som vil kunne få betydning for gjennomføringen av møtet.

I denne situasjonen finner styret det likevel rimelig å starte ordinære forberedelser til årsmøtet og setter derfor en frist for innlevering av saker som man ønsker å ta opp på generalforsamlingen, da generalforsamlingen kun behandler saker som er med i innkallingen.

Så snart forholdene tillater det, vil andelseierne motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 10.03.2021.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

 

 

Forslag sendes på epost til styret@verksgata.no

 

 

Vennlig hilsen

Verksgata borettslag

Styret