søndag 21. februar 2021

Informasjon om stoppekraner

Vet du hvor stoppekranene er i din leilighet? Vet du hvor stoppekranene til er din oppgang? Hvorfor bør du være opptatt av stoppekraner? 

Hvis det oppstår en lekkasje og du må stenge vannet raskt, er det stoppekranen du må bruke, og alle har en stoppekran i tilknytning til badet og en til kjøkkenet.

Hvis disse ikke fungerer må man bruke en av stoppekranene til hele oppgangen. 

Bedre informasjon

Styret har nå lagt til en side om stoppekraner i boligguiden med en del illustrerende bilder og kart over stoppekranene i kjelleren. 

Ny merking

I tillegg har vi sørget for at merkingen av stoppekranen i Fjellgata 2B til 2E er blitt oppgradert. Den gamle merkingen var her tidvis sterkt misvisende. Bildet under viser merkingen på et sted hvor det er skrevet både A, B og C for oppgang. Vi kan avsløre at i dette tilfellet var C riktig. Men høyre eller venstre? Det er kanskje et spørsmål om perspektiv, men sett fra inngangspartiet i bakgården er dette på høyre siden av oppgangen. I tillegg til å dekke leilighetene på høyre side, gjelder denne stoppkranen også leilighetene i midten av oppgangen, men da kun kjøkkenet.


Gammel merking, ikke alltid like presis

 

Med den nye merkingen prøver vi på å øke presisjonsnivået, slik at det skal være enklere å forstå hvilken kran som kutter vannet til hvilke leiligheter.

Ny merking i Fjellgata 2B til 2E


I Fjellgata 2A og 1 har vi ikke tilsvarende merking men har lagt ut oversiktskart i artikkelen i boligguiden. Dessverre er flere av stoppekranene her vanskelig tilgjengelig enten fordi de krever en stige for å komme til, eller de er i næringslokalene.