Stoppekraner

Innholdsfortegnelse:
1 Stoppekraner i leiligheten
     1.1 Har du en opprinnelig stoppekran?
2 Hovedstoppekraner i kjelleren
3 Hovedstoppekraner til bygningen
     3.2 Utvendig
     3.2 Innvendig
4 Ved krise
5 Planlagt arbeid
6 Fremtidige tiltak

Hvis det skulle skje en vannlekkasje, er det nødvendig å vite om hvor stoppekranene sitter. Merk at det er fire "forsvarslinjer"; leiligheten, din stamme i kjelleren, hovedstoppekranen inne, og hovedstoppekranen ute. Ikke alle stoppekranene er like tilgjengelig. Det er likevel nyttig å vite hvor de er. Kontakt styret eller vaktmester for hjelp med tilgang eller få rørlegger til å stenge av utvendig.

1 Stoppekraner i leiligheten
I alle leilighetene er det egne stoppekraner. Det sitter gjerne en stoppekran under kjøkkenvasken og på badet. Du finner stoppekranen ved å følge vannrøret fra tappestedet til hovedrøret som går gjennom leiligheten din.

I enkelte tilfeller er vannrørene innkasset. Det må i slike tilfeller alltid lages en inspeksjonsluke, slik at man kan nå stoppekranene. Dersom en slik luke ikke fins, må dette etableres.

Det er egen stoppekran for varmtvann, og egen for kaldtvann.

På nyere stoppekraner brukes det fastmonterte håndtak eller spaker med farge som markerer kaldt (blått) eller varmt (rødt). De opprinnelige stoppekranene i borettslaget betjenes ved hjelp av en unbraco-nøkkel.

1.1 Har du en opprinnelig stoppekran?
Dersom du har en slik opprinnelig stoppekranen er det verdt å vite at merket på denne angir hvorvidt kran en åpen (med rørets retning), eller stengt (på tvers av rørets retning). Det er ikke anbefalt å bruke et skrujern eller kniv til å åpne/stenge. Dersom man ikke bruker en unbraco-nøkkel, risikerer man slitasje på gjengene.

Pass også på at du ikke maler over stoppekranen. Da vil denne bli vanskelig å bruke.

Ved større oppussing bør du bytte stoppekraner til en moderne type.

Opprinnelig stoppekran
Stoppekran med unbraco-nøkkel


Stoppekran som er malt over. Ingen god ide.


2 Hovedstoppekraner i kjelleren
I tilknytning til hver enkelt oppgang er det en eller flere hovedstoppekraner i kjelleren. På grunn av byggets utforming varierer plasseringen av disse, og er ikke alltid enkle å nå.

Fjellgata 1: Enkelte av stoppekranene er plassert i fellesareal, mens øvrige er kun tilgjengelig fra næringslokalene.

Stoppekraner i Fjellgata 1

For leilighetene lengst til høyre og venstre altså rekkene med leilighetsnummer X001 og X004, er stoppekranene i næringslokalene. Ved akutt skade må man derfor påregne å bruke utvendig stoppekran. Dette gjøres av rørlegger. For planlagt utkobling må man alltid kontakte styret.  

For leilighetene i midten er stoppekranene tilgjengelig fra fellesarealet.

Fjellgata 2A: For leiligheten på venstre side og midten, er stoppekranene er plassert oppunder taket i nedre garasjeplan (U2). De sitter såpass høyt at det må brukes en stige for å nå de. Vaktmester kan være behjelpelig med utlån av stige. Merk at det er usikkert hvilken stoppekran som går på hvilket opplegg, men plasseringen gir en viss anelse.

For leilighetene på høyre side, er stoppekranene plassert i øvre garasjeplan (U1).

Stoppekraner i Fjellgata 2A

Fjellgata 2B: Stoppekranene er på plassert på enten venstre eller høyre siden av sportsboden/trapperommet, avhengig av om leiligheten er på venstre eller høyre side. For leilighetene i midten er det en egen stoppekran i sportsboden


Fjellgata 2C til 2E: Stoppekranene er på plassert på høyre og venstre siden av sportsboden/trapperommet. Merk at leilighetene i midten må bruke stoppekranen på høyre side for å stenge vannet til kjøkkenet, og venstre side for å stenge vannet til badet.

Stoppekraner i Fjellgata 2B til 2E3 Hovedstoppekraner til bygningen

3.1 Utvendig
I tillegg til stoppekranene i leiligheten og til oppgangene, er det en felles utvendig hovedstoppekran for både Fjellgata 1 og Fjellgata 2. Denne er plassert i kummen rett ved porten til Fjellgata 1. Fra denne går det et hovedrør til Fjellgata 1 og til Fjellgata 2. 

3.2 Innvendig
I begge bygninger sitter det en innvendig stoppekran for hele bygningen.
- For Fjellgata 1 er denne plassert i det som i dag er et næringslokale, omtrent midt på kortveggen mot Fjellgata.
- For Fjellgata 2 er denne plassert i bereder-rommet innenfor hobbyrommet, omtrent ved "bygnings-knekken" hvor fasaden mot Verksgata og fasaden mot Gøteborggata møtes.

Plasseringen av både de utvendige og innvendige stoppekranene er vist på bildene over.

4 Ved krise
Ved en akutt krise må man bruke den felles stoppekranen selv umiddelbart. Stort sett vil det holde å bruke stoppekranene til sin "stamme". For de fleste er disse tydelig merket i kjelleren, men for deler av Fjellgata 2A og Fjellgata 1, sitter disse i lokaler som er vanskelig tilgjengelig. I slike situasjoner må da det neste "linjeforsvaret" benyttes. Det vil være den utvendige stoppekranen.

Kontakt styret per telefon umiddelbart. Første kontaktpunkt er styrets leder. Send tekstmelding dersom det ikke oppnås kontakt. Forsøk også vaktmester eller Rørleggersentralen på telefon 23 03 54 00.

5 Planlagt arbeid
Dersom du må gjøre arbeid i egen leilighet, som krever at stoppekranene til oppgangen stenges, må du varsle styret om dette i god tid slik at det kan bli gitt varsel til alle leilighetene som berøres.

Anbefalt tid for å stoppe vannet på dagtid når det er lavt bruk, for eksempel en gang i tidsrommet klokken 10 til 14.

6 Fremtidige tiltak
Det er trolig ikke aktuelt å endre plasseringen av hovedstoppekranene, men i forbindelse med VVS-prosjektet er det aktuelt å se på plasseringen av stoppekranene til oppgangene. Da kan det være aktuelt å sørge for alle oppganger får like enkel tilgang til stoppekranene slik det som er i 2B til 2E i dag.