torsdag 29. juni 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 17.07.2023. Renten går opp med 0,50 prosentpoeng til 5,15 % (effektiv rente 5,28 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker. 

For de som tenker på å innfri IN-lånet må man nå i juli ta kontakt med forretningsfører for å kunne bruke 'august-vinduet'.