onsdag 22. juli 2020

Møll i B-oppgangen

Vi har blitt varslet om at det er møll på loftet i B-oppgangen.

Som en beboer skrev til styret: "Da jeg skulle hente noe i boden min i 5. etg. så oppdaget jeg store møllangrep: to mindre ulltepper var nesten oppspist, og i to kasser med ullklær var det mye møll. Teppene ble kastet umiddelbart, og alt i kassene ble vasket".

Styret ber alle beboere i B-oppgangen om å sjekke egen bod. Les mer om møll og forebygging av møll i Boligguiden.

Det er hengt opp to limfeller med duftstoff i hvert bodområde i B.