lørdag 16. april 2022

Blikkenslager høyt og lavt

De siste dagene før påske, har en blikkenslager vært høyt og lavt i borettslaget og utbedret en del små feil og mangler. I alt har blikkenslageren sett på over ett ti-talls ulike punkter for oss. Den feilen som kanskje har påvirket flest beboere er takluken i 2A som vi nå håper er tett.

Takluken i 2A som er tettet
 

Godt plassert oppe på taket, har han funnet flere små punkter som har blitt utbedret, og det er særlig bly-beslaget rundt taklukene som har vært problematisk. En av de større skadene er vist på bildet under. 

Skader i beslaget i overgangen mellom takluke og taket

 Mange leiligheter har fått et besøk av blikkenslageren. Vi vil rette en ekstra påskehilsen og takk til de som har stilt opp og latt blikkenslageren få tilgang til balkong og tak, selv om vi at det det til tider har vært ubeleilig. 

 Vi håper også at vi har fått adressert de stedene hvor det ved sterkt regnvær har flommet over.

Arbeidet er ikke helt ferdig og fortsetter etter påske.