lørdag 19. februar 2022

Ventilasjon – Erfaringer fra ventilasjonsrensen og driftsproblem i 2B/2C

Styret fikk i etterkant av ventilasjonsrensen en rapport fra Aktiv ventilasjon AS. Det overordnende inntrykket er at mye på stell, men det er behov for oppfølging av enkelte leiligheter. Basert på erfaringer fra rapporten og tidligere erfaringer, har vi opprettet en egen Ventilasjons-side i boligguiden.

Vanlig feil
Det skal ikke være vifte på avtrekksventilen på badet og alle ventiler må være åpne og frie for hindringer. Stengt avtrekk på badet vil ført føre til fuktproblemer som er uheldig både for leiligheten det gjelder, naboer og bygninger. 

En gjenganger er dessverre feil bruk av kjøkkenvifte. Disse skal ikke være påkoblet avtrekksventilen. Det er viktig at man har en kjøkkenvifte, men de skal ikke være koblet til avtrekket. Les mer om kjøkkenvifter.

I enkelte leiligheter er avtrekksventil på kjøkkenet helt eller delvis dekket igjen. Dette er ikke en gunstig løsning for de som det gjelder. Det gir mindre sirkulasjon av luft, og et dårligere inneklima. 

I tillegg til denne generelle informasjon vil styret ta kontakt med alle leilighetene som fikk bemerket ett avvik i rapporten. I noen tilfeller feks med påmontert kjøkkenvifte og vifte på avtrekket vil man få pålegg om å utbedre, mens for andre avvik vil styret bare gi informasjon og veiledning.

Driftsproblem i 2B/2C
Det er oppdaget at en av motorene til ventilasjonssystemet ikke fungerer. Denne sitter i nedre garasjeplan mellom 2B og 2C og antas å betjene leilighetene på høyre side av 2B og venstre side i 2C. På fredag fikk vi service på denne, men ytterligere assistanse trengtes. Til mandag blir det en ny runde på denne.