fredag 12. april 2024

Brun farge på vannet?

 Oslo kommune informerer:

Mulig svak farge, lukt og smak på vannet i Oslo 

På grunn av vedlikeholdsarbeider ved Oset vannbehandlingsanlegg kan noen innbyggere oppleve noe misfarge, lukt og smak på drikkevannet.

I forbindelse med planlagte vedlikeholdsarbeider i vannbehandlingsanlegget på Oset har vi satt et reserveanlegg i drift. Dette anlegget renser vannet med en annen metode enn hovedanlegget. Vannet blir derfor ikke like klart som vi er vant til og noen kan komme til å kjenne lukt og smak på vannet . Noen kan også oppleve at de får svak brun farge på vann i springen.

Vannet fra reserveanlegget utgjør kun en mindre del av vannleveransen. Det aller meste av drikkevannet kommer fra det ordinære vannbehandlingsanlegget.

Arbeidene vil starte fredag 5.april og vil pågå i omtrent 2 uker.

Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det i matlaging.

  • ​​​Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Særskilt sårbare kunder som sykehus, næringsmiddelindustri kan kontakte oss for nærmere informasjon.

 

Kilde: https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/varsler-vann-og-avlop/mulig-svak-farge-lukt-og-smak-pa-vannet-i-oslo