fredag 12. april 2024

Sikringsbeslag på dørene

På alle hoveddørene er det denne uken installert et sikringsbeslag. De nye dørene har generelt et svært høyt sikkerhetsnivå, men det stoppet ikke lysten til å forsøke å ta seg inn. Kort tid etter at dørene var nye i fjor, var de alle førsøkt åpnet og dørene hadde stygge merker. 

Ingen klarte såvidt vi vet å faktisk bryte seg inn. Beslagene er derfor først og fremst et signal til uvedkommende om at det ikke er helt enkelt å bryte seg inn. I tillegg dekker de til de merkene som var blitt påført. 

I Fjellgata 1 ble også for kort tid siden gjort en utbedring med det elektriske opplegget. Her kunne man uforvarende slå av strømmen til dørautomatikken, slik at døren ikke låste. Dette er nå løst.

 

Nærbilde av lås-området


Beslaget er i hele dørens lengde. Beslaget er satt opp på alle hoveddører som slår utover.