søndag 12. mai 2024

Nye sikkerhetsavtaler

I løpet av den kommende uken kommer Core Security til å sette opp nye kameraer i garasjen. Til nå er det Securitas som har hatt videoovervåkningen. De nye kameraene får en justert plassering og vil gi noe bedre dekning enn de gamle kameraene.

Videoovervåking, generert av Ideogram.ai
 

Det gjøres også andre endringer på sikkerhetsområdet. Vi beholder muligheten for å kunne tilkalle en vekter ved behov. Her kan beboerne selv ringe til Securitas. Den daglige runden fra en vekter derimot utgår. I årsberetningen kommer vi tilbake til hva dette betyr økonomisk for borettslaget. 

I boligguiden kan du lese mer om hvilke sikkerhetsavtaler vi har for borettslaget.