søndag 20. august 2023

Ventilasjon i leilighetene – pass på dette

Det kommer ofte henvendelser til styret om undertrykk i leilighetene. Det kan for eksempel være at det døren er litt tung å åpne eller at det er veldig sterk trekk fra lufteventilen over et vindu. Vi får også henvendelser fra folk som syns avtrekket ikke fungerer godt nok og at suger for lite og at luften blir tung i leiligheten.

Etter dør-prosjektet fikk vi henvendelser fra beboere som opplevde at det kom trekk gjennom den nye låsen. Hva skjer og hvorfor er det slik?

Dette var bakgrunnen for at vi før sommeren fikk gjennomført en befaring i noen utvalgte leiligheter med en ventilasjonsekspert fra OBOS Prosjekt. Fire av leilighetene som ble valgt ut hadde alle rapportert om ulike problemer med ventilasjonen, i tillegg til at en kontroll-leilighet ble valgt hvor det ikke var kjente problemer.

Kort oppsummert var tilbakemeldingen at leilighetene som har ulike problemer ikke har nok åpne lufteventiler, og/eller montert noe foran avtrekket, og/eller har forhold i leiligheten som medfører nedsatt effekt av ventilasjonen. Viftene til borettslaget er ikke for sterke, og kunne nok vært justert opp.

Gjennomgang av leilighetene

I leilighet A var det montert opp et skap foran avtrekket på bad. Fra det opprinnelige avtrekket var det montert en fleksibel kanal gjennomskapet som kom ut på siden. Denne kanal har så mye ekstra overflate at det gir motstand og reduserer avtrekket.

I leilighet B var det en åpen garderobeløsning og mange gjenstander, noe vår ekspert mente var med å redusere utvekslingen av luft. Målingene viste av avtrekket fungerte som det skulle, men luften føltes tung.

Leilighet C er en av flere 3-roms som har bygd om slik at kjøkkenet har blitt et soverom og man har fått en halvåpen kjøkken/stue-løsning. Dette gir utfordringen for ventilasjonen for avtrekket er på samme sted som før (det som nå er soverom). Eier har forsøkt løst dette ved å lage en lang kanal som førte frem til et overskap over stekeovnen. Det var ingen åpninger fra overskapet og ut. Leiligheten har i praksis stengt avtrekket sitt.

Leilighet D opplevde at det var et stort undertrykk og at døren var hard å åpne. Nesten ingen av friskluftventilene var åpne. Når disse ble åpnet, ble undertrykket utlignet. På kjøkkenet var det også her et overskap for avtrekket, men det var lagd til en åpning i skapet. Foran denne åpningen satt det en ikke-standard list/ventil og denne medførte ekstra ulyd fra avtrekket.

Målinger av avtrekket

For at innemiljøet i en leilighet skal være sunt, skal det hele tiden være en utskifting av luften. Hos oss har vi ventilasjonsmotorer som suger luften ut av leilighetene og frisk luft skal tilføres gjennom ventilasjonsventilene i vinduene.

Kravet til luftmengde måles i antall kubikkmeter per time (m3/h). Når det bygges nytt i dag, er kravet 54 på bad og 36 på kjøkken.

I alle leiligheten ble effekten på avtrekket målet. Ikke alle steder var det mulig å gjennomføre målinger fordi det var montert skap og annet nært avtrekket. Målingene viste ingen forskjell mellom leiligheter i 1. eller 4. etasje eller på bad og kjøkken. Med unntak av en måling lå verdiene i intervallet fra 31 til 43.

Anbefalingen fra eksperten var ikke å justere ned, men heller å justere opp effekten, fordi målingene indikerer at det er så lavt det kan være hos oss.

Tiltak

I boligguiden/ventilasjon, har vi skrevet om hvordan ventilasjonen hos oss fungerer og hva du som beboere må gjøre. Vi har her lagt til ytterligere et tips som vi fikk, nemlig en daglig lufterutine. Gå til boligguiden og les denne.

Det viktigste rådet vi kan gi er at man må holde alle friskluftventiler åpne til enhver tid. Noen er stenger igjen alt for å unngå kald trekk og ulyd, men ved å åpne alle fordeles trekken på flere steder. Ved å ha friskluftventilene igjen, for man en vakuumeffekt og det vil sige inn luft rundt vinduer og andre steder. Løsningen er ikke å tette igjen mer, det er åpne ventilene.

Dette gjelder sommer som vinter.

I tillegg må vi anbefale beboere om å ikke plassere skap eller annet i veien for avtrekket. Da blir det redusert effekt, og ansvaret for dette er ditt eget.

Kald luft inn, vames opp, fuktig luft ut. Så enkelt, men da må det komme luft inn.