mandag 21. august 2023

Kiwi flytter og utvider

For mange beboere en tur til Kiwi-butikken i Gøteborggata et fast innslag i hverdagen. Denne skal nå flytte, og tar over lokalene hvor det i dag er en Joker-butikk i Københavngata 10.

I Københavngata 10 planlegges det en større ombygging, som utbygger nå har fått igangsettingstillatelse for fra Plan- og bygningsetaten. Blant annet skal arealet som er satt av til butikk utvides kraftig. 

I tillegg er det planlagt areal for et apotek, men av byggesaken kan vi se at det ikke avklart ennå hvilket apotek det blir. Det er ikke kjent når flyttingen vil skje.

Illustrasjonene under er fra av Hille Melbye Arkitekter AS, hentet fra byggsaken.


Før

Etter
Arealplan