Byttekrok

Retningslinjer for byttekroken

Formål 

Byttekroken er et fellesområde opprettet av borettslaget for å tilrettelegge en enkel og miljøvennlig måte for beboere å bytte eller gi bort brukte, men brukbare gjenstander. Formålet med byttekroken er å fremme gjenbruk, redusere avfallsmengder, og bidra til et mer bærekraftig bomiljø.

Plassering og tilgang

Byttekroken er plassert på hobbyrommet som alle beboere i borettslaget har tilgang til med deres vanlige nøkkel.

Tillatte gjenstander

I byttekroken kan man plassere brukte gjenstander som beboere ønsker å gi bort eller bytte med andre. Gjenstandene må være i god stand, funksjonelle, og ikke utgjøre en helse- eller sikkerhetsrisiko. Eksempler på tillatte gjenstander inkluderer små-artikler som kjøkkenutstyr, verktøy, bøker, leker, og lignende. Gjenstandene må passe i hyllene.

Uakseptable gjenstander

Følgende gjenstander er ikke tillatt i byttekroken:
o    Ødelagte, defekte eller farlige gjenstander.
o    Elektriske apparater eller elektronikk som ikke fungerer som de skal.
o    Matvarer eller drikkevarer, inkludert krukker med hjemmelaget mat.
o    Større gjenstander (bruk gjenbruksstasjonen i Sofienbergparken)

Ansvar og vedlikehold

Det er beboernes ansvar å holde byttekroken ryddig og organisert. Dersom en beboer legger igjen en gjenstand i byttekroken, er det fortsatt deres ansvar å sørge for at den er egnet til bruk og trygg å ta med seg. Styret kan fjerne gjenstander i byttekroken dersom de ikke oppfyller retningslinjene, eller dersom hyllene blir fulle og gjenstanden blir værende over tid. 

Vi håper at byttekroken bli et verdifullt tillegg til fellesskapet, hvor beboerne kan finne nytte i brukte gjenstander og bidra til å redusere ressursforbruket gjennom gjenbruk.

-    Styret, 15.08.2023