søndag 18. februar 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2024. Tentativ dato er 28. mai. 

Egen innkalling med saksliste kommer senere. I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 1. mars 2024.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

·       det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

·       forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Innsending av forslag

Forslag sendes på saker på epost til styret@verksgata.no.

 

Kandidater til styret og valgkomiteen

Vi viser til oppslag på Facebook fra valgkomiteen og oppfordrer de som er interessert i verv om å melde sin interesse direkte til valgkomiteen.