torsdag 21. desember 2023

Borettslaget 40-år!

I det 2023 går mot slutten, kan vi se tilbake på 40 år med borettslag-historie. I 1983 flyttet de første beboerne inn, og noen har likt seg her så godt at de har blitt boende. I hele ti av 77 leiligheter har vi beboere som flyttet inn hit i 1983. 

Vi har ikke markert 40 års jubileet på noen storslagen måte, men styret har gitt alle 40-åringene våres en orkide på vegne av borettslaget. Det var en veldig hyggelig runde og det varmet hvor mange hyggelige minner man hadde fra borettslaget. Vi vil bruke anledningen til igjen å gratulere! 

Det er litt artig at etter generasjonen som flyttet inn i 1983, kan nestemann skilte med en botid ‘bare’ fra 1994.

I gjennomsnitt er botiden 12 år, men det kan nok være misvisende når så mange har bodd her i 40 år. I 33 av leilighetene er det under fem års botid, mens i 16 leiligheter har man bodd her imellom 5 og 10 år. Halvparten av leilighetene har under 6,5 års botid.

Uansett hvor lenge du har bodd her, ønsker vi alle en riktig god jul!