tirsdag 13. september 2022

Korrigert kwh-pris på El-bil lading

For kort siden sendte Circle K ut fakturar for ladeforbruket i første halvår (feb-juli). På denne fakturaen brukte de gammel ladepris. Circle K kommer derfor til å sende en ny faktura. Korrekt ladepris skal være 3 kroner per kWh.

Dette er opp fra tidligere annonsert og skyldes både høye strømpriser og høy nettleie. På ladeanlegget utgjør nettleien en betydelig tilleggsavgift på grunn av den høye effekten som el-billading bruker. 

Den nye nett-leiemodellen som skulle ha vært innført fra 1. januar i år, men ble først innført fra 1. juli. Både nye og gammel modell, har store tillegg for nett-effekten, men den nye modellen er noe rimeligere enn den gamle. Det var derfor uheldig for oss at innføringen av denne ble utsatt. 

En ny rimligere nettleie-modell, hjelper likevel ikke så mye i møte med de høye strømprisene. Derfor tror vi per nå at 3 kroner også vil være kwh-prisen for neste halvår. 

Prisen borettslaget tar er basert på at borettslagets faktiske kostnader skal dekkes av brukerne selv (selv-kostnad). Derfor justeres prisen, når vi vet hva kostnaden ble.