tirsdag 6. september 2022

Strømforbruket

I vår siste status for dør-prosjektet, skrev vi at basert på strømprisen hittil i år har borettslagets strømkostnader økt med ca. 134 000 kroner i forhold til budsjettet. Eller; 145 kroner ekstra per leilighet, per måned. 

Siden har det også blitt en diskusjon blant flere beboere om hvordan få ned strømforbruket og kostnadene. Det er en veldig sunn diskusjon og bidrar til ettertanke og kanskje endret handlingsmønster. 

Strømforbruket er blitt lavere
Dagens Næringsliv skrev nylig «Nå bruker nordmenn mindre strøm». Det gjelder også her i borettslaget. I løpet av årets 8 første måneder, er strømforbruket til varmtvann i Fjellgata 1 redusert med 9 %, og i Fjellgata 2A-E er nedgangen 13 %. 

Strømforbruket til varmtvannet har de siste årene vært usedvanlig stabilt. I perioden januar-august brukte vi i 2019 ca. 174 000 kWh, i 2020 omtrent det samme og i 2021 ca. 175 000 kWh. 

I samme periode i 2022 er det imidlertid brukt ca. 153 000 kWh. 

Det tyder på at, som det står i DN, at «folk flest har tatt grep». Det er vi takknemlige for, og vi oppfordrer til videre innsats! 

Oslo har fortsatt vannmangel – gjør det for Oslo
Oslo kommune oppfordrer fortsatt til felles dugnad for å spare på vannet, og presenterer flere tips i den anledning. Flere av disse tipsene vil både spare vann og strøm. 

Fremtidige tiltak for å få ned strømforbruket
Et av de store tiltakene foran oss er VVS-prosjektet. I den forbindelse er det naturlig å bytte ut borettslagets varmtvannsberedere. I dag er det en varmesentral i hver bygning. Det kan være aktuelt å gå fra to varmtvannssentraler til en for å få en mer effektiv drift. 

Det vil være naturlig å se på ulike måter for å kunne få ‘gratis’ energi eller varme, gjennom tiltak som solceller, solfangere, varmepumpe, bergvarme, eller gjenvinning av varmluften fra ventilasjonsanlegget. Hvilken eller hvilke metoder som er best egnet her, må fagfolk hjelpe oss med å avklare. 

Videre har styret et ønske om å få etablert en sirkulasjonsledning, slik at vi raskere får varmtvann i krana. På den måten får man forhåpentligvis også ned forbruket.

I tillegg kan det bli aktuelt med vannmålere i hver leilighet. Det er ikke noe som man vil installere med dagens løsning, når man står foran et større VVS-prosjekt i løpet av noen år. I dag er det to ‘stammer’ til de fleste leilighetene og det betyr at man måtte ha installert to vannmålere, eller droppet vannmåler til for eksempel kjøkkenet. Dette er noe som må planlegges i forbindelse med VVS-prosjektet.