Securitas

Borettslaget har en avtale med Securitas om vakthold. De går en daglig runde og kan tilkalles av beboerne ved behov og styret vil oppfordre til dette. Informasjonen nedenfor henger i oppgangene og er fra Securitas. 


Formålet med tjenesten

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende. Vekteren kan tilkalles ved for eksempel: Husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer, følelsen av utrygghet. 

Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi reduserer uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer oss, når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld. 

RING BOMILJØVEKTEREN PÅ TELEFON: 22 97 10 70

Vi vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen. 

 

HUSK NØDTELEFON NUMMERNE VED ULYKKER
BRANN 110      POLITI 112       AMBULANSE 113


Med vennlig hilsen

for Securitas AS

Bomiljøvekteren