tirsdag 18. april 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 02.05.23. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,40 % (effektiv rente 4,49 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.