torsdag 6. april 2023

Uønskede hendelser

Det har i det siste vært flere mindre uønskede hendelser i og rundt borettslaget. 

Vi har flere steder fått tagging på bygningen. Dette vil bli fjernet når det blir litt varmere i været. Enkelte postkasser har blitt åpnet eller forsøkt åpnet. Enkelte hoveddører er også forsøkt åpnet, og det er også mistanke om det nylig ble forsøkt sykkeltyveri i bakgården. 

Vårt viktigste virkemiddel for å unngå uønskede hendelser er årvåkne beboere. 

Vi har jevnlig besøk av Securitas, og  det kan være greit å minne om Securitas kan kontaktes på telefon  22 97 10 70 "når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde."

Les mer om Securitas-tjenesten her.