Hoveddørene og callingen

Her er en oversikt over alle knapper, brytere og funksjoner på hoveddørene.

Utvending

Bruk enten iLOQ-nøkkelen på leseren fra iLOQ eller brikke på calling-anlegget. Døren vil i begge tilfeller åpnes automatisk. 

Ved dørhåndtaket er det en sylinder for en iLOQ-nøkkelen, som fungere som backup i tilfelle noe skulle skje med automatikken. Det er også en sylinder der for postbudet. 

På callingen ringer man opp via bolignummeret. For eksempel betyr 0201 at leiligheten er i andre etasje og første leilighet fra venstre. På apparatet i leiligheten kan man ha video, ikke bare lyd/tale. Når man buzzer inn noen, åpnes døren. 


Innvendig

Bruk den berøringsfrie åpneren for å komme ut. Den tradisjonelle vrideren ved dør-håndtaket, er kun for backup dersom automatikken feiler. 

Hvis du trenger å ha døren åpen en stund, bruke flyttebryteren. Denne har to innstillinger: Åpen eller Auto. Den skal normalt alltid stå på Auto slik at dør-automatikken fungere som beskrevet over. Men hvis du ikke vil at døren skal lukkes, fordi du holder på med flytting eller annet, trykker du inn «Åpen». Døren forblir da åpen, inntil du trykker inn «Auto». 

På dørpumpen fins det noen små svarte knapper. Disse er koblet fra og har ingen funksjon. 


Ikke gjør dette

Ikke dra blomsterpotter foran døren, ikke legg matter over dørstokken, eller stikke pinner og steiner i klem bak dørhengslene eller lignende. Dette sliter på døren og kan skade dør-automatikken. Bruk kun dør-automatikken. 

Flyttebryteren er ikke en invitasjon til å la dørene stå unødvendig åpne. Det er ikke for at barn skal kunne løpe uhindret inn eller ut mens de leker i bakgården, eller for at håndverkere skal la døren stå åpen hele dagen, eller mens man er i hagen eller på butikken. Døren skal være lukket når man selv ikke er til stede.