mandag 13. mars 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2023. Tentativ dato er 24. mai. Egen innkalling med saksliste kommer senere. Vi tar sikte på å gjennomføre et fysisk årsmøte.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 31.03.2023.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

·       det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

·       forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

 

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Kandidater til styret og valgkomiteen

Det er behov for minimum ett nytt styremedlem til styret.

På de to siste generalforsamlingene har det ikke blitt valgt en valgkomite på grunn av manglende interesse fra andelseierne. Dette håper vi kan bli endret i år. Styret mener at valgkomiteen bør bestå av minst to andelseiere. Valgkomitéen skal hjelpe styret med å finne kandidater til vervene som er på valg.

Innsending av forslag

Forslag sendes på saker eller kandidater kan sendes på epost til styret@verksgata.no eller via Vibbo på https://vibbo.no/854. På Vibbo er det enkelt å fremme aktuelle kandidater. Man kan også sende inn forslag på seg selv.