Grilling

Grill i hagen
Borettslaget har en kullgrill for felles bruk. Grillen står i hagen ved flaggstangen nærmest Fjellgata 1.


Grillen er en "Pampas XL". Skulle det være behov for en bruksansvisning finner du det her.

Grilling på balkongene
Grilling på balkongene er tillatt men det kan være greit å minne om noen punkter fra husordensreglene:
  • Kullgrill er ikke tillatt, se oppsummeringen av husordensreglene.
  • De samme husordensreglene sier: "Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige væsker/gasser/gjenstander i leiligheter eller boder."
  • Selv om man kan grille på balkongen skal man fortsatt vise hensyn til naboene: "Leiligheten skal brukes slik at det ikke er til unødig sjenanse for de øvrige beboere"