Retningslinjer for dører og dørskilt

Alle må behandle dørene med forsiktighet slik at dørene ikke får et skjemmende utseende med merker, flekker, hull eller lignende. Dørenes evne til å motstå brann må ikke svekkes. Ved skader kan beboer bli holdt ansvarlig for utbedring.

Dørskilt skal ikke festes med spiker, skruer eller lignende. Dette skaper garantert merker og er tyngre å utbedre i etterkant.

Skiltene festes best med vanlig teip. Ett skilt veier ikke mye og trenger ikke mye feste. Du kan prøve med en vanlig teip som du bretter slik at du får din egen dobbeltsidige teip.

Tips ved bestilling av dørskilt
Borettslaget har ingen avtaler med eksterne firmaer om levering av dørskilt. De beboere som ønsker navn på døren må derfor ordne dette selv.

Hvis man bestiller et skilt, bør man ikke bestille dette med teip/lim, fordi teipen/limet ofte er for sterkt og dekker mye av baksiden, mens man egentlig bare trenger en liten stripe. Et for sterkt lim/teip vil gjøre det vanskelig å fjerne skiltet uten å skade overflaten og vil etterlate merker. Start smått og forsøk deg frem.

Spørsmål og svar
Kan jeg sette opp merker med «nei takk til reklame eller gratisaviser»?
Ja, det kan man. Her er eksempler på merker som kan brukes.

Kan jeg sette opp klistremerker fra alarmselskap?
For de som har avtale med et alarmselskap, kan man sette opp et merke på døren som angir dette. En vanlig utfordring med slike merker er at de plasseres for nær dørkarmen eller nøkkelhull, slik at de slites fort. Alarmselskapet vil sikkert kunne bistå med nye klistrelapper.

Kan jeg sette opp en avisholder på døren?
Alt som må festes med skruer er ikke tillatt.