Booking av bordene i hagen

I hagen (ved flaggstanga) har vi to bord som kan bookes av beboerne for inntil tre timer om gangen.

Bookingen skjer via https://verksgata.simplybook.it/.

Reservasjonen gjelder kun bordene. Hagen er fortsatt tilgjengelig for andre.

Book kun en gang per dag, vis ellers sunn fornuft og ta hensyn til hverandre.
17. mai har vi valgt å reservere for alle. 

 

Mer informasjon om Booking-tjenesten

Etter en vellykket booking får man en epost med bekreftelse. En kopi sendes også til booking-ansvarlig i styret. Dersom noen forsøker å booke flere ganger for en dag, følges dette opp av booking-ansvarlig som da kan slette bookingene. Hver gang en booking blir slettet, sendes det automatisk en epost til den som har booket. Tidsrommet som da var reservert, blir da tilgjenglig for andre.

Det er ikke mulig for to brukere å booke det samme tidsrommet samtidig. Det kan tenkes at to brukere begge har en epost-bekreftelse for det samme tidsrommet, men da er den eldste av disse altså senere blitt slettet. Den som har den yngste reservasjonen, har altså retten til å bruke plassen. 

Å hindre noen i å bruke sin reservasjon, er et potensielt brudd på borettslagets vedtekter om at fellesarealene ikke må brukes på en urimelig eller unødvendig måte til ulempe for andre andelseiere.

Dersom man misbruker booking-tjenesten kan brukeren bli sperret.