Booking av bordene i hagen

I hagen (ved flaggstanga) har vi to bord som kan bookes av beboerne for inntil tre timer om gangen.

Bookingen skjer via https://verksgata.simplybook.it/.

Reservasjonen gjelder kun bordene. Hagen er fortsatt tilgjengelig for andre.

Book kun en gang per dag, vis ellers sunn fornuft og ta hensyn til hverandre. 17. mai har vi valgt å reservere for alle.