Oppussing

Innholdsfortegnelse:
1 Generelt om oppussing
2 Støy
3 Ventilasjon
4 Avfall
5 Kjøkken
6 Bad
7 Stoppekraner
8 Parkering
9 Elektrisk anlegg
10 Dekke til brannvarslere


1 Generelt om oppussing
I denne artikkelen prøver vi på å svare på noen hyppig stilte spørsmål til styret i forbindelse med oppussing.

2 Støy
Husordensreglene har bestemmelser om hvilke dager og når på dagen man har lov til å drive med støyende arbeider. Dette er ikke veiledende, men er absolutte grenser som må overholdes.

Særlig lyd av boring bærer ekstremt lett i bygningen vår og kan høres godt av naboene.

Følg oppfordringen i husordensreglene ved å gi et nabovarsel. Du kan gjøre dette ved å henge opp et oppslag i din egen oppgang, og en melding i borettslagets Facebook-gruppe.

3 Ventilasjon
Du må ikke gjøre endringer på leilighetens ventilasjon. Alle lufteluker skal holdes fri og må ikke bygges inn i skap eller andre innretninger. Det er ikke tillatt å koble til vifter til lufteanlegget. Dette gjør at man for eksempel må bruke kjøkkenvifter med kullfilter som slipper luften tilbake til leiligheten. Les mer om ventilasjon her.

4 Avfall
Ved større oppussingsprosjekter kan det bli behov for å håndtere bygningsavfall på en god måte. Les vår artikkel om iSekk og andre løsninger.

5 Kjøkken
Ved oppussing av kjøkken er det flere ting å tenke på:

Oppvaskmaskin: Mange monterer oppvaskmaskinen selv og våre VVS-inspeksjoner har påvist feil installering i veldig mange leiligheter. Vi anbefaler bruk av en rørlegger. Les mer her.

Automatisk lekkasjestopper: Det er ikke bare fornuftig å ha en automatisk lekkasjestopper, det er også pålagt. Les mer her.

Bytte ut stoppekraner: Lokaliser stoppekranene i din leilighet. Hvis de er av gammel/opprinnelig type bør du benytte anledningen til å få disse skiftet ut. Les mer her.

Innkassing av rør: Alle hovedrørene i borettslaget er fra bygningens byggeår, og det er antatt at en utskiftning må påregnes i løpet av de neste årene. For kjøkkenet betyr det at avløpsrør samt kaldt- og varmtvannsrørene trolig vil bli byttet ut på et tidspunkt. Det vil være fornuftig å sørge for at man ved oppussing, legger til rette for at man kan få tilgang til disse rørene uten å demontere/rive store deler av kjøkkeninnredningen med tanke på en fremtidig utskifting av disse rørene.

Kjøkkenvifte: Ingen kjøkkenvifter skal være montert på avtrekksventilen. Ikke bygg inn avtrekksventilen i overskap eller lignende. Les mer om kjøkkenvifter her.

6 Bad
Ved en totalrehabilitering av badet hvor man legger ny membran, vil man som regel også skifte ut sluket. Sluket er en del av borettslagets ansvarsområde, og skal du som andelseier på egen hånd gå i gang med å skifte dette, må du ha samtykke fra styret.

Å skifte sluket vil også innebære at man bryter gjennom brannskillet og vil være søknadspliktig til kommunen.

Som for kjøkkenet, gjelder det her også at de fleste hovedrørene i borettslaget er fra bygningens byggeår, og det er antatt at en utskiftning må påregnes i løpet av de neste årene. For badene vil en slik utskiftning kunne medføre en totalrehabilitering av badene. Ambisjonene for badet bør derfor tilpasses dette. Støre inngrep er generelt ikke å anbefale nå i forkant av en VVS-rehabilitering.

På badet skal avtrekksventilen være åpen og fri for hindringer.

7 Stoppekraner
Gjør deg kjent med stoppekranene i din egen leilighet og i fellesarealet.

8 Parkering
Borettslaget har ikke korttids-parkering for håndverkere. Benytt gateparkering. Se ellers husordensregelenes bestemmelser om parkering.

Du kan la håndverkerne disponere din egen parkeringsplass i kjelleren. Kontakt styret for å hviteliste mobilnummeret på garasjeporten.

9 Elektrisk anlegg
Generelt anbefaler vi alle å oppgradere det elektriske anlegget med sikringsskap. Det innebærer at man har automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter med automatisk testing av alle sikringene. Hvis du uansett skal i gang med større arbeider kan det være fornuftig å få inkludert en oppgradering av sikringsskapet.

Du bør også sørge for at du har tilstrekkelig med stikkontakter slik at du slipper skjøtekabler.

10 Dekke til brannvarslere
Dersom det blir mye støv, for eksempel på grunn av sliping eller arbeid med gipsplater, bør du sørge for å dekke til røyk- og brannvarslere mens arbeidet pågår. Fjern tildekningen før du skal sove. Dersom man ikke sørger for tildekning, kan man få falske alarmer som går i hele bygningen, og/eller evnen til å avdekke brann/røyk blir redusert. Les mer om brannvarslingsanlegget og falske alarmer her.

Det er heller ikke fritt frem for å flytt brannvarsleren som er koblet til brannvarslingsanlegget. Alle kostnader i forbindelse med feil på disse, feilsøkning og utbedring belastes andelseieren.