Oppussing

Innholdsfortegnelse:
1 Generelt om oppussing
2 Støyende arbeid
3 Ventilasjon
4 Avfall
5 Kjøkken
6 Bad
7 Stoppekraner
8 Parkering
9 Elektrisk anlegg
10 Dekke til brannvarslere
11 Legge nytt gulv


1 Generelt om oppussing
I denne artikkelen prøver vi på å svare på noen hyppig stilte spørsmål til styret i forbindelse med oppussing.

2 Støyende arbeid
Husordensreglene har bestemmelser om hvilke dager og når på dagen man har lov til å drive med støyende arbeider. Dette er ikke veiledende, men er absolutte grenser som må overholdes.

Særlig lyd av boring bærer ekstremt lett i bygningen vår og kan høres godt av naboene.

Følg oppfordringen i husordensreglene ved å gi et nabovarsel. Du kan gjøre dette ved å henge opp et oppslag i din egen oppgang, og en melding i borettslagets Facebook-gruppe.

3 Ventilasjon
Du må ikke gjøre endringer på leilighetens ventilasjon. Alle lufteluker skal holdes fri og må ikke bygges inn i skap eller andre innretninger. Det er ikke tillatt å koble til vifter til lufteanlegget. Dette gjør at man for eksempel må bruke kjøkkenvifter med kullfilter som slipper luften tilbake til leiligheten. Les mer om ventilasjon her.

4 Avfall
Ved større oppussingsprosjekter kan det bli behov for å håndtere bygningsavfall på en god måte. Les vår artikkel om iSekk og andre løsninger.

5 Kjøkken
Ved oppussing av kjøkken er det flere ting å tenke på:

Oppvaskmaskin: Mange monterer oppvaskmaskinen selv og våre VVS-inspeksjoner har påvist feil installering i veldig mange leiligheter. Vi anbefaler bruk av en rørlegger. Les mer her.

Automatisk lekkasjestopper: Det er ikke bare fornuftig å ha en automatisk lekkasjestopper, det er også pålagt. Les mer her.

Bytte ut stoppekraner: Lokaliser stoppekranene i din leilighet. Hvis de er av gammel/opprinnelig type bør du benytte anledningen til å få disse skiftet ut. Les mer her.

Innkassing av rør: Alle hovedrørene i borettslaget er fra bygningens byggeår, og det er antatt at en utskiftning må påregnes i løpet av de neste årene. For kjøkkenet betyr det at avløpsrør samt kaldt- og varmtvannsrørene trolig vil bli byttet ut på et tidspunkt. Det vil være fornuftig å sørge for at man ved oppussing, legger til rette for at man kan få tilgang til disse rørene uten å demontere/rive store deler av kjøkkeninnredningen med tanke på en fremtidig utskifting av disse rørene.

Kjøkkenvifte: Ingen kjøkkenvifter skal være montert på avtrekksventilen. Ikke bygg inn avtrekksventilen i overskap eller lignende. Les mer om kjøkkenvifter her.

Steng av vannet i kjeller: På grunn av aldrende rør og stengeventiler, anbefaler vi at før man gjør noe som helst inngrep som krever bruk av stoppekraner at man bruker stoppekranene i kjelleren. Husk varsling til styret og naboer. Les mer om stoppekraner, plassering og bruk av disse..

6 Bad
Ved en totalrehabilitering av badet hvor man legger ny membran, vil man som regel også skifte ut sluket. Sluket er en del av borettslagets ansvarsområde, og skal du som andelseier på egen hånd gå i gang med å skifte dette, må du ha samtykke fra styret.

Å skifte sluket vil også innebære at man bryter gjennom brannskillet og vil være søknadspliktig til kommunen.

Som for kjøkkenet, gjelder det her også at de fleste hovedrørene i borettslaget er fra bygningens byggeår, og det er antatt at en utskiftning må påregnes i løpet av de neste årene. For badene vil en slik utskiftning kunne medføre en totalrehabilitering av badene. Ambisjonene for badet bør derfor tilpasses dette. Støre inngrep er generelt ikke å anbefale nå i forkant av en VVS-rehabilitering.

På badet skal avtrekksventilen være åpen og fri for hindringer.

Steng av vannet i kjeller: På grunn av aldrende rør og stengeventiler, anbefaler vi at før man gjør noe som helst inngrep som krever bruk av stoppekraner at man bruker stoppekranene i kjelleren. Husk varsling til styret og naboer. Les mer om stoppekraner, plassering og bruk av disse..

7 Stoppekraner
Gjør deg kjent med stoppekranene i din egen leilighet og i fellesarealet.

8 Parkering
Borettslaget har ikke korttids-parkering for håndverkere. Benytt gateparkering. Se ellers husordensreglenes bestemmelser om parkering.

Du kan la håndverkerne disponere din egen parkeringsplass i kjelleren. Kontakt styret for å hviteliste mobilnummeret på garasjeporten.

9 Elektrisk anlegg
Generelt anbefaler vi alle å oppgradere det elektriske anlegget med sikringsskap. Det innebærer at man har automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter med automatisk testing av alle sikringene. Hvis du uansett skal i gang med større arbeider kan det være fornuftig å få inkludert en oppgradering av sikringsskapet.

Du bør også sørge for at du har tilstrekkelig med stikkontakter slik at du slipper skjøtekabler.

Merk at dersom det skal gjøres noe arbeid i sikringsskapet, for eksempel ved å etablere automatisikringer istedet for skrusikringer, må hovedstrømmen tas til hele oppgangen. Fordi dette påvirker naboene, må man sørge for god varsling til alle berørte naboer og til styret. Varslingen må gis i god tid slik at naboene kan tilpasse seg strømbruddet.

I Fjellgata 1 sitter hovedtavla i kjelleren ved de store bodene. Alle beboere i FG1 har tilgang har, men selve hovedtavla er i et låst skap. Her er det imidlertid brukt en nøkkel som alle elektrikere normalt har. 

I Fjellgata 2 er det en hovedtavle i sportsboden i 2B og en i 2D. Det er i tillegg brukt en spesialnøkkel som de fleste elektrikere ikke har. Tilgang må derfor avtales med styret. 


10 Dekke til brannvarslere
Dersom det blir mye støv, for eksempel på grunn av sliping eller arbeid med gipsplater, bør du sørge for å dekke til røyk- og brannvarslere mens arbeidet pågår. Fjern tildekningen før du skal sove. Dersom man ikke sørger for tildekning, kan man få falske alarmer som går i hele bygningen, og/eller evnen til å avdekke brann/røyk blir redusert. Les mer om brannvarslingsanlegget og falske alarmer her.

Det er heller ikke fritt frem for å flytt brannvarsleren som er koblet til brannvarslingsanlegget. Alle kostnader i forbindelse med feil på disse, feilsøking og utbedring belastes andelseieren.

11 Legge nytt gulv
Legge nytt gulv? Bare legge opp det gamle eller gjøre det ordentlig? Vi anbefaler å at man tar opp det gamle gulvet og gjør ordentlig forarbeid slik at det blant annet blir god lyddemping. Støy fra naboer går veldig lett i vårt bygg.

Gjennomgående gulv? Det kan se veldig flott, men gulvet på kjøkkenet eller i entreen kan være mer utsatt for slitasje enn i stuen. Eller omvendt, alt ettersom hvordan leiligheten brukes. Dersom man har valgt en gjennomgående løsning, kan senere oppussing/vedlikehold bli mer krevende enn hvis man har en løsning som er mer rettet mot de ulike rommene eller delene av leiligheten. Ved vannlekkasjer fra oppvaskmaskin eller andre rør, må større deler av gulvet byttes dersom kjøkkenet har en gjennomgående gulvløsning.