Oppvaskmaskin

Innholdsfortegnelse:
1 Koble opp oppvaskmaskinen riktig
      1.1 Mangler klemme på avløpsslangen
      1.2 Avløpsslangen må heves
2 Du må montere automatisk lekkasjestopper
3 Ikke bruk om natten eller når du er borte


1 Koble opp oppvaskmaskinen riktig
Veldig mange velger å koble opp oppvaskmaskinen selv. Styret anbefaler alle å sette seg nøye inn i veiledninger for å gjøre det rett, eventuelt kontakte rørlegger.

Inspeksjoner utført i borettslaget viser at veldig mange har gjort feil ved monteringen. To feil som går igjen, er:
- Mangler klemme på avløpsslangen og medfører fare for lekkasje.
- Avløpsslangen må heves over kummens bunnivå for å unngå tilbakeslag av avløpsvann inn i maskinen.

1.1 Mangler klemme på avløpsslangen
Bildet under viser riktig avløpsslangen fra oppvaskmaskinen inn på avløpsrøret under kjøkkenbenken. Her er slangen forsvarlig festet med en slangeklemme.

Avløpsslangen er godt festet med slangeklemme


1.2 Avløpsslangen må heves
Hvis avløpet ditt blir tett, vil vannet dit hvor det er enklest. Ved tett avløp, ønsker du at vannet blir værende i oppvaskkummen eller til oppvaskkummen istedenfor til oppvaskmaskinen.

For å oppnå dette, er det viktig at høyeste punkt på avløpsslangen til oppvaskmaskinen, er over laveste punkt til oppvaskkummen.

Det første bildet viser hvordan den grå slangen til venstre ligger løst i bunnen av kjøkkenskapet. Dersom avløpsrøret blir tett, vil vannet renne inn i avløpsslangen og renne ut i oppvaskmaskinen.

Det andre bildet viser hvordan slangen nå er festet høyt på veggen ved hjelp av en krok. Bunnen til oppvaskkummen er nå laveste punkt, og ved tett avløpsrøret vil vannet nå bli samlet i oppvaskkummen i stedet, hvor det er mindre fare for lekkasje i tillegg til at det oppdages tidligere.

Feil: Avløpslangen (grå til venstre) ligger løst

Riktig: Avløpsslagen er festet over oppvaskkummens laveste punkt


2 Du må montere automatisk lekkasjestopper
Det er nå pålagt at man ved rehabilitering av kjøkken må montere automatisk lekkasjestopper. Dette er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen. Dette gjelder for alle rom som ikke har et eget sluk. En slik løsning koster noen par tusen kroner og er vesentlig billigere enn å håndtere konsekvensene av en vannskade. Krav om lekkasjestopper følger av byggteknisk-forskrift (TEK17, §15-5, 4. ledd, punkt 2).

Selv om du ikke har tenkt å rehabilitere kjøkkenet, er det en god ide å uansett montere en lekkasjestopper. Installasjonen må gjøres av en rørlegger. En mye brukt løsning er en lekkasjestopper fra Wateguard.

Når du har en lekkasjestopper må du også passe på at du følger opp vedlikeholdet av denne. Det kan være for eksempel batteribytte eller jevnlig test av sensor ved hjelp av en fuktig klut eller lignende. Se bruksanvisningen. Det kan være en god ide å ta vare på bruksanvisningen i www.boligmappa.no.

3 Ikke bruk om natten eller når du er borte
Mange vannskader skyldes oppvaskmaskiner. Du må derfor ikke bruke denne om natten eller når du selv ikke er til stede.