Skadedyr

Dersom du oppdager skadedyr i leiligheten eller ellers i borettslaget, må du straks varsle styret. Dette følger av borettslagets vedtekter, § 5-1, 5. ledd.

Det er andelseiers ansvar å holde leiligheten fri for insekter og skadedyr.

Andelseier kan selv gjøre mye for å forebygge skadedyr, se tips fra Folkehelseinstituttet om forebygging av skadedyrangrep.

Borettslaget har en forsikring som inneholder en dekning mot skadedyr. Denne har noen begrensinger og kommer med en egenandel på 4 000 kroner, eller 10 000 kroner dersom det gjelder flere leiligheter. Avhengig av tilfellet vil det derfor ofte være mer hensiktsmessige å sette i gang med egne enkle tiltak som limfeller, før man kontakter forsikringsselskapet. Les mer om borettslagets forsikring her.

Les undersidene for tips om håndtering av sølvkre/skjeggkre, møll og duer.