Forsikring

Innholdsfortegnelse:
1 Hvor vi er forsikret
2 Hva forsikringen dekker
3 Handling ved skade
4 Egenandel
5 Behov for egne forsikringer


1 Hvor vi er forsikret
Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg med polisenummer 7850479.

2 Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

3 Handling ved skade
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 83 98, eller e-post forsikring@obos.no med kopi til styret@verksgata.no.

Skriv detaljert og åpent om hvordan skaden oppstod og dokumenter med bilder hva som har hendt.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Dersom det er en akutt skade som oppstår utenfor normal arbeidstid, meldes skaden direkte til forsikringsselskapet. Noter saksnummeret og meld saken også til styret på vanligvis.

4 Egenandel
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

5 Behov for egne forsikringer
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.