Vedlikeholdsinstruksjoner

Innholdsfortegnelse:
1 Glassrekkverk
2 Betongreparasjoner
3 Gulvbelegg på balkongene
4 Innglassing
5 Utforinger og listverk
6 Vinduer og dører
7 Markterrasser
8 Håndløper på balkong
9 Ringeklokka


1 Glassrekkverk
Rekkverkene er utført i rustfri stål og herdet laminert glass, hvilket medfører minimalt med vedlikehold, ved rengjøring av glass kan det brukes vann tilsatt Zalo eller det kan evt. brukes glassrens.

Glasset består av flere deler med glass og laminering, slik at glasset ikke faller ned ved en skade.

Stolpene er i rustfritt stål, skulle det allikevel oppstå korrosjoner på enkelte steder kan det poleres bort.

2 Betongreparasjoner
Betongen i Verksgata BRL. er reparert etter prinsippet "Begrenset mekanisk reparasjon" i henhold til NS 3420 Kap LY2. Ved begrenset mekanisk reparasjon fjernes all løs og dårlig betong. Fritlagt korrodert armering blottlegges helt til korrosjonsfri overflate på armeringen avdekkes.

Korrodert armering frilegges kun der det er synlige tegn til skader på betongoverflaten. Pågående korrosjon på armeringen på armeringen i betongkonstruksjonen der det ikke er synlige tegn vil ikke bli avdekket.

Dette medfører at nye skader kan oppstå i områder som ikke er reparert men det er ikke sannsynlig de første 5 år.

Beboer som ser sprekkdannelser eller rustutfellinger bør si fra så skaden kan inspiseres/utbedres før den utvikler seg


3 Gulvbelegg på balkongene
Vedlikehold
Overflate vaskes etter behov, unngå all bruk av møbler etc. med spisse bein da disse kan skade membranen.

Vask
Rengjøres etter behov. Bruk StoDivers IF (1-3% i vann) eller annet svakt alkalisk rengjøringsmiddel (svak salmiakk løsning) og vask med mopp eller fille. Skyll etter bruk eller vask over med rent vann.

Bruk ikke slipepapir, kniv, skraper etc. for å fjerne merker. Flekker og misfarging kan oppstå ved søl av f.eks. rødvin, kaffe eller metallgjenstander som ruster dersom dette ikke tørkes opp.

Snørydding
Bruk kun redskaper av plast helst fjern snøen med kost. Unngå bruk av metall eller annen skarpe gjenstander

Balkonggress/lemmer
Disse kan gi misfargninger og bør fjernes i vintersesongen, ved bruk av lemmer er det viktig å forsikre at ikke skruer eller spiker skader membranen.

Varme gjenstander
Gulvet er ikke holdbart mot varme gjenstander som f.eks. Varme kjeler, stål bein på møblement eller annet. Dette vil gi «svimerker» i gulvet, som ikke lar seg fjerne.

Skader - FDV-dokumentasjon
Dersom det oppstår skader på balkongdekket må dette utbedres ved å bruke samme materiale som opprinnelig ble brukt. Dette må gjøres av en profesjonell håndverker. FDV-dokumentasjon.

4 Innglassing
Tetthet
Systemet er vind og værbeskyttende. Det må påregnes at det kan komme vann og snø gjennom luftespaltene. Balkongen regnes fortsatt som et uterom og beregnes ikke som en del av inne arealet. Den har heller ikke de samme egenskapene som et normalt oppvarmet rom. Balkong-innglassingen er ikke vanntett og det må påberegnes at det kan komme inn vann.

Åpning av glass
Glassene åpnes enkelt ved et håndgrep.

Viktig: På balkonger som har åpningsvinkler større enn 90grader er det svært viktig å påse at ved åpning skal glassene stå i 90 grader. Avvik fra dette kan skade mottakere i profilen. Når alle glassene er åpnet kan du legge de inn til veggen. NB!! Husk alltid sikre glassene med stropp.

For mer informasjon om vedlikehold av innglassingen, se her.


5 Utforinger og listverk
Renhold
Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel (for eksempel Zalo). Bruk lite vann og tørk av straks. Avslutt med rent vann for å unngå rester av rengjøringsmidler. Vaskemidler som inneholder aminer/ ammoniakk (for eksempel Ajax vindusvask) må ikke under noen omstendighet komme i kontakt med de malte flatene.

Viktig om bruk
Malt furu og MDF montert på våtrom/bad (eller eventuelt andre rom med dårlig ventilasjon) bør fuges med overmalbar akryl og matteres før det males over med anerkjent maling til formålet. Utforinger limes i hjørner og åpne sår/ endeved skal forsegles med sparkel, lim eller fugemasse. Dette også ved sprekkdannelser som måtte oppstå senere.

Vedlikehold ved ommaling
Flater vaskes og mattslipes med fint sandpapir. Sprekker og åpninger fuges/ sparkles og overmales med maling av anerkjent fabrikat beregnet for aktuell bruk av det malte produktet.


6 Vinduer og dører
Tre: Dekkende behandling
Innvendig beholder malingen sin farge og glans i 10 - 20 år. Forleng livslengden gjennom å holde overflatene rene og fine. Ved behov, skrap, slip, sparkle og påfør en halvblank vannbasert innvendig maling.

Beslag og Tetningslister
Alle beslag av metall er overflatebehandlet og korrosjonsbestandig. Beslagene bør ikke overmales da funksjonen kan reduseres. I utsatte miljøer finnes fare for rustangrep, på for eks. hengslenes overflater. Forebygg rust ved å tørke av hengslene årlig og smøre overflaten med Wurth HHS5000 eller tilsvarende.

Smør bevegelige deler som hengsler, espagnoletter, låskasser og reiler årlig med olje. Glideskinner smøres årlig med vaselin. Bremser på vinduer og dører smøres med fett ved behov.

Tettelister mellom karm og ramme og tettelister mot isolerglass skal ikke overmales. Materialenes elastisitet vil reduseres ved overmaling. Skadede tettelister kan gi luft og vannlekkasjer og bør byttes.

Glass og pusse teknikk
Det finnes forskjellige teknikker for vasking og pussing av glass. Det brukes oftest vann tilsatt vaskemiddel, som fjernes med en nal og eventuelt etter tørker med pusseskinn rundt kanter.

Alternativt metode er å vaske vinduene med lunket vann tilsatt vaskemiddel, vask vindu og glass og tørk med en ren microfiberklut.


Glass og kondens
Kondens på vindu.
Kondens på glass oppstår når glassets overflate temperatur er lavere en luft temperaturen. Varm luft kan oppta mer luftfuktighet en kald luft. Årsaken til kondens er mange faktorer: Glassets U-verdi og overflatetemperatur, luft temperaturen inne og ute samt den relative luftfuktigheten, ventilasjon og luftsirkulasjon, vinduets plassering, inne og ute miljø etc. Om det oppstår kondens på isolerglassets innside eller utside betyr det ikke at det er feil på vinduet, men om det derimot er kondens mellom glassene er det isolerglasset som er utett og må byttes.

Kondens på vinduets innside
Kondens på innsiden av glasset oppstår som regel på dårlig isolerte glass, dvs vinduer med høy U-verdi ved høy innvendig luftfuktighet og lav utetemperatur. Romluften nedkjøles når den nærmer seg glasset og den relative fuktigheten stiger når luften avkjøles. Når den relative fuktigheten når 100 % (dvs duggpunktet) fester dugget seg på ruten.

Unngå kondens på vinduets innside ved å:
- Ha vinduer med lav U-verdi
- Ventilere ut fuktighet etter bygging
- Sørge for god ventilasjon
- Unngå damp fra kjøkken og bad
- Unngå å henge våte klær inne, uten ventilering
- Unngå hel tildekking med gardiner ved utvendig kulde eller på annen måte hindre varmen å nå glass
- Bruk et hygrometer for å sjekke relativ fuktighet i rommet. Denne bør ligge mellom 30 og 40 %

For mer informasjon om vedlikehold av vinduer og dører, se her.


7 Markterrasser
Markterrassene er kledd med "BT-Panel Natur Kledning" som bør rengjøres hvert annet år, eller ved behov. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til kledningen, og gjør at soppsporer lettere fester seg til veggen. Kledningen vedlikeholdes ved å vaske med «husvask». Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes forsiktig med børste, og senere spyles med hageslange. Begynn ovenfra og arbeid nedover.

For mer informasjon om panelet, se her.

Panelet vil patineres over tid mot en sølvaktig farge og er vedlikeholdsfritt utover eventuell vask. Ved maling vil man ikke få denne effekten, og man bytter ut noe som er vedlikeholdsfritt mot noe som trenger jevnlig vedlikehold.

8 Håndløper på balkong
Håndløperne er utført i eik og ved levering malt med "Flügger Treolje Classic" og vaskes med lett fuktet klut.

På grunn av hardheten til eik, er det begrenset hvor dypt lakk kan trekke inn. Normalt vil man måtte behandle denne på nytt årlig.

Over tid vil håndløperne bli naturlig grå. Et nytt lag med treolje kan påføres for å friske opp. Et fint pussepapir kan brukes for å fjerne fliser og mindre skader.9 Ringeklokka
Hvis det er problemer med ringeklokka i din leilighet, se artikkel i Boligguiden om ringeklokka. Du kan blant annet stille inn lyd og volum ved hjelp av bryter på undersiden av ringeklokka.