Ringeklokka

Navn på ringeklokka
Ved innflytting sørger styret for at nytt navn på beboer blir lagt inn. For senere endringer kontaktes styret.

Det er plass til alt 31 tegn på ringeklokka (med mellomrom).

Eksempel på 31 tegn: KARI NORDMANN & OLA D. NORDMANN

Merk at det bare er plass til 17 tegn på det som vises med en gang. Når man blar opp og ned på apparatet for å ringe på, vil man først se «0201 KARI NORDMANN & O.» og så vil resten av teksten begynne å rulle mot venstre.

Det er også kun mulig med STORE BOKSTAVER.

Det er stor variasjon i hvilken tekst man foretrekker. Både fult navn, eller kun enten etternavn eller fornavnet er vanlig. Vårt tips er å prøve å holde det kort. De som ringer på blar gjerne på listen og finner først ditt bolignummer, og så trenger man bare et kort navn for å få en kontroll på at de har funnet rett leilighet.

Bolignummeret vises første. Usikker på hva som er ditt bolignummer? Hvis du bor for eksempel i andre etasje i den første leiligheten, er bolignummeret ditt 0201.

Bruk av ringeklokka
Klikk for større bilde
1. Når leiligheten blir anropt, trykk på TALK-knappen for å snakke med den som ringer på.
2. Trykker deretter på døråpner-knappen (med et nøkkel-symbol) for å låse opp døren. Døren går automatisk opp, det er ikke behov for å dra i døren.
3. Legg deretter på, ved igjen å trykke på TALK-knappen.

Video
Det skal være mulig å bytte til innedel til et svarapparat som har video, slik at du kan se hvem som har ringt på hos deg. Hvis dette er aktuelt for deg, er vårt tips at du tar et bilde av ringeklokken din i dag, samt callingen ved inngangspartiet, og oppsøker en låsesmed for tilbud på riktig type.

Feilsøking
Hvis du ikke kan høre at det ringer på, kan det være fordi lyden er slått av. På undersiden av apparatet er det lengst til venstre en bryter for hvor høy ringelyden skal være.

Hvis du ikke hører de som har ringt på, etter at du har trykket inn TALK-knappen, kan det være fordi høytaler-volumet er satt for lavt. Dette justeres også på undersiden av apparatet. Se tegningen over.

Hvis man ikke får ringt, kan det være fordi en annen beboer har glemt å avslutte samtalen med å trykke på TALK-knappen. Anlegget må da bli nullstilt. Dette blir gjort en gang i døgnet om natten. Virket ikke anlegget for deg på kvelden, vil det da som regel være i orden igjen neste dag. Dersom feil vedvarer, kontakt styret.

Se også manualen.