Forkjøpsrett på leilighetene

Når leiligheter i borettslagets omsettes har borettslagets andelseiere og OBOS-medlemmer forkjøpsrett. Det fins mye informasjon om forkjøpsretten. Vi vil her ikke skrive om alt, men heller henvise til noen sentrale kilder:

Selve forkjøpsretten er nedfelt i borettslagets vedtekter.

OBOS har her litt praktisk informasjon om hvordan du bruker forkjøpsretten.

For de som skal selge og til eiendomsmeglere har OBOS et lengre skriv om ulike modeller for gjennomføringen og priser med mer. Denne finner du her (fra april 2024, med forbehold om endringer).

Det som man kanskje kan merke seg er at den interne forkjøpsretten man har ved å være andelseier i borettslaget, går foran andre OBOS-medlemmer selv om de har lengre ansiennitet. Den interne ansienniteten regnes fra da man først ble andelseier i borettslaget, praktisk hvis man har byttet leilighet i borettslaget.

Videre kan man merke seg at det fins ulike modeller for avklaring av forkjøpsretten. Derfor er noen ganger fristen for å melde interesse for å bruke forkjøpsretten før eller etter visning.

Eiendomsmeglere har ulik oppfatning av om det er fornuftig å ha meldefristen før eller etter visning. Egen erfaring er at man det er en fordel å ha det før visning, men dette kan man gjerne diskutere med sin megler.

Basert på statistikk fra 2021 til 2024, har en av tre leiligheter omsatt i borettslaget blitt tatt på forkjøp.