Elektronisk kommunikasjon

Verksgata borettslag kommuniserer som hovedregel elektronisk med andelseierne. Unntak gjøres for de som har reservert seg.

Bakgrunn
1. april 2021 kom det nye regler i «Lov om Burettslag». En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med andelseierne. Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med andelseier. Nå er dette endret slik at styret kan styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.

Styret har besluttet å bruke den nye muligheten som regelverket åpner opp for, ved å beslutte at borettslaget som hovedregel kommuniserer elektronisk med andelseierne. Unntak gjøres for de som har reservert seg.

Hva vil dette si for meg som eier?
I praksis vil det si at styret og OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med andelseierne elektronisk (for eksempel via Vibbo, e-post eller SMS), med mindre man da er reservert.

Slik reserverer du deg
Reservasjon skjer på www.Vibbo.no, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan andelseier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no. Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten.

Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.