Dyrehold

Når du skal skaffe deg et dyr
I borettslagets husordensregler heter det at
«Dyrehold er kun tillatt etter skriftlig melding til og godkjenning av styret. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for øvrige beboere. Hunder skal holdes i bånd på fellesområdene.».

Derfor skal du før dyret flytter inn, søke styret om godkjennelse. Det holder at du sender en epost om hva slags dyr det er snakk om og fra når det flytter inn.

Når dyreholdet opphører
Når dyreholdet opphører, orienterer du styret om dette også.

Pass på dette
Som andelseier i borettslaget må ikke bruken av boligen og fellesarealene være «til skade eller ulempe for andre andelseiere». Derfor må du passe godt på dyret og sørge for å ta hensyn til andre beboere.

Klager på dyrehold
Dersom du plages av et dyrehold, ta det opp direkte med den det gjelder først. Les gjennom håndtering av naboklager før du klager til styret.