Det elektriske anlegget i leiligheten

Innholdsfortegnelse:
1 Ansvarsfordeling mellom andelseier og borettslaget
2 Hovedsikringen skal ikke økes
3 Sikringsskap
4 El-bil
5 Hvem kan gjøre endringer?
6 Samsvarserklæring
7 Regelmessig kontroll
8 Hva skjer på en elkontroll?
9 Ting du kan passe på selv
10 Kilder / lenker


1 Ansvarsfordeling mellom andelseier og borettslaget
I ett borettslag er det andelseieren som har ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten. Borettslaget har ansvaret for fellesarealer.

Andelseier skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget i leiligheten, slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg».

Andelseier er også ansvarlig for at det ikke brukes eller kobles elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Ansvaret innebærer:
 • å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter (kan bli brune), lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer (tegn på dårlig kontakt)
 • å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler
 • å få utbedret de mangler som avdekkes.

Ansvarsforholdet er også regulert i borettslagets vedtekter § 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt hvor det blant annet heter «Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, (..)»

2 Hovedsikringen skal ikke økes
Hovedsikrings maksimale kapasitet er tilpasset borettslagets fellesanlegg og skal ikke økes. Ved modernisering av sikringsskapet kan imidlertid hovedsikringen byttes ut med en ny som har samme kapasitet.

3 Sikringsskap
Sikringsskap skal være lukket og låst og andelseier er ansvarlig for å sørge for dette. Nøkkelen er en standardnøkkel, og kan kjøpes her.

4 El-bil
For sikker lading av el-bil er det nødvendig at du som eier/bruker følger noen enkel råd og tips. Bruk bare original ladekabel. Ikke bruk skjøteledning, kjøp eventuelt en lengre ladekabel. Pass på at du ikke legger kabelen på en slik måte at andre kan kjøre over den. Beskytt elektriske kontakter og plugger må mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. Lokk på ladekontakt må lukkes etter bruk.

Viktig! Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) og kontaktpinner. For mer informasjon se Vegvesenet.no

5 Hvem kan gjøre endringer?
For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta kontroll og utbedringer.

6 Samsvarserklæring
Ved endringer er elektrikeren forpliktet til å gi en samsvarserklæring. Dette betyr at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Som eier av anlegget skal du til enhver tid oppbevare denne dokumentasjonen slik at den er tilgjengelig ved senere endringer av anlegget, ved overdragelse av eiendommen og ved det lokale eltilsynets kontroller, helt til anlegget blir fysisk fjernet.

Dokumentasjonen kan også legges til grunn ved en eventuell reklamasjon dersom det viser seg at sikkerhetskravene ikke er oppfylt.

Et fint sted å lagre all dokumentasjonen din er hos www.boligmappa.no/

7 Regelmessig kontroll
Det bør foretas regelmessig kontroll av anlegget, f.eks. hvert tiende år. Kontrollen gjøres av en elektriker. Hvis du ikke kjenner til når det sist ble gjort en kontroll, bør du få dette gjort.

8 Hva skjer på en elkontroll?
Sikringsskapet er vanligvis første stopp på elkontrollen. Her ser elektrikeren etter varmegang og kontrollerer tilstanden på skapet og sikringene.

I tillegg sjekkes strømmåleren, jordfeilbryteren og overspenningsvern.
Deretter ser elektrikeren etter feil i de elektriske apparatene som for eksempel stekeovnen, oppvaskmaskin, komfyr, komfyrvakt, vaskemaskin, tørketrommel og lysarmaturer.

I tillegg tar elektrikeren stikkprøver både av om stikkontaktene er jordet (som er et krav i alle nyere hus og på alle bad og vaskerom) og om du har mange nok stikkontakter. Det er nemlig krav om at du ikke skal bruke skjøteledninger som en permanent løsning. Da er det bedre å få installert flere uttak på veggene.

9 Ting du kan passe på selv
Det er alltid viktig å være på vakt mot synlige skader på anlegget ditt, for eksempel dette:
 • sikringer som går ofte eller blir veldig varme
 • unormalt varme støpsler og stikkontakter
 • skader eller misfarginger på stikkontakter, brytere, ledninger og panelovner
 • El-bil: Ladekabel, plugger og kontakter må sjekkes jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.

I tillegg kan du sørge for å:
 • oppgradere sikringsskapet til automatsikringer med jordfeilbryter
 • få installert overspenningsvern hvis du ikke har dette
 • etablere flere stikkontakter – tips: Dimensjoner stikkontaktene dine for julelysene
 • unngå permanent bruk av skjøteledninger
 • ikke bruke skjøteledninger til oljeovn eller panelovner
 • holde sikringsskapet i orden – det er ikke et lager
 • kontrollere at kursfortegnelsen stemmer
 • teste jordfeilbryterne. Avhengig av type kan dette være fra en gang i måneden til en gang i året

10 Kilder / lenker