Bruk av heisen

Brann

Heisen i Fjellgata 1 skal ikke brukes ved brann. Heisen er koblet til brannvarslingsanlegget. Hvis alarmen går, vil heisen kjøre ned til første etasje og døren vil gå opp.

Flytting eller reservasjon av heisen

Det fins ingen egen flytteknapp eller flytteinnstilling. Det er ikke mulig å reservere heisen. Dersom man setter noe foran heisdørene, vil disse likevel prøve å lukke.

Heisen skal ikke okkuperes, men kunne bli kalt på av alle beboere til enhver tid.

Alarm

Dersom heisen står fast, fins det i heisen en egen nødknapp som forbinder deg med alarmsentralen til Kone. Denne har døgnservice. 

Styret har også mottatt opplæring i evakuering dersom heisen stopper og dørene ikke åpnes.

Hjelp oss med å holde heisen i drift

Den nye heisen er i likhet med den gamle sårbar for steiner som dras med inn og setter seg fast i dørlisten til heisen. Hjelp oss med å unngå småsteiner med å sørge for at sko og hjul til barnevogn er frie for steiner før man går inn.