Om Verksgata borettslag

Verksgata borettslag består av 77 andelsleiligheter fordelt på to bygninger. Leilighetene er 32 fire-roms, 31 tre-roms og 14 to-roms leiligheter.

Borettslaget er sentralt plassert i bydel Grünerløkka i Oslo mellom travle Grünerløkka og den idylliske trehusbebyggelsen på Rodeløkka. Det er gangavstand til barnehager, parker, T-bane (Carl Berner), trikk (11,12,13 og 17) og buss (21,30 og 31), butikker, restauranter, offentlig og privat virksomhet.

Første innflytting skjedde i 1983. Tomten, kjøpt i 1986, er på 3 602 m2.

Øvrige opplysninger:
 - Borettslaget har adressene Fjellgata 1 og Fjellgata 2 A, B, C, D og E.
 - Gårds og bruksnummer er 227 og 135/470 i Oslo kommune
 - Organisasjonsnummer 931483374
 - Selskapsnummer hos OBOS: 854
 - Fakturaadresse: Vi kan motta fakturaer på tre måter:
           - Primært: EHF-faktura til org.nummeret vårt 931483374.
           - Sekundært: Pdf pr e-post til fakturamottak@obos.no. Tydelig merket med Verksgata Borettslag.
           - Analogt: 854 Verksgata Borettslag, c/o OBOS, Pb. 6666 St. Olav plass, 0129 Oslo