Barnevogner

Barnevogner kan plasseres bak postkassene. Det tillates kun en vogn per barn. Dersom vognen ikke brukes, er det fint om den plasseres i egen bod.

Utover dette skal ikke barnevogner plasseres i oppganger eller svalganger.

Dette er på grunn av at barnevogner ikke skal blokkere rømningsveier og fordi dersom de antennes utvikles det store mengder giftig røyk på kort tid.