Årsoppgave

Kort om årsoppgaven
Årsoppgaven sendes ut hvert år til alle andelseiere fra forretningsfører (OBOS) på vegne av borettslaget.

Årsoppgaven viser hva som blir meldt inn til Skatteetaten, og du vil finne igjen tallene herfra på skattemeldingen din (tidligere selvangivelse).

Hva årsoppgaven viser

 Post   Eksempel på hva tallene gjenspeiler 
 Andre inntekter   Renteinntekter på innskudd 
 Fradragsberettigede kostnader 
 Rentekostnader på borettslagets lån 
 Annen formue 
 Bankinnskudd 
 Gjeld 
 Borettslagets felleslån og din andel av IN-lånet 

Avdrag på lån inngår ikke da avdragsbetaling ikke er fradragsberettiget.

Se også spørsmål og svar hos OBOS.


Privat
Styret har ikke tilgang til andelseierens årsoppgave eller detaljene i denne. Spørsmål til årsoppgaven må rettes til borettslagets forretningsfører.

Kontakt OBOS ved spørsmål
Ikke fått årsoppgaven? Sjekk din spam-mappe. Hvis du fortsatt ikke har fått eller ikke finner den, må du kontakte forretningsfører for en kopi. Kontaktinformasjon til OBOS.