Test

Hei!

Du har kommet til en test side. 

Ikke  legg for mye vekt på det som står her.

Her prøves ut like funksjoner og annet.